• JEŽÍŠ A PANNA MARIE

013 | JEŽÍŠ A PANNA MARIE

QUAST Johan Zacharias (1814 Březové Hamry - 1891 Písek)

Olej na porcelánu, 30,5 x 35 cm, rámováno, datace 1877, signováno vlevo dole Jan: Quast 1877.
Malíř a ilustrátor, pocházel z rodiny malíře Konráda Ferdinanda Quasta. V r. 1833 odešel na vandr do Saska, kde pobýval v Kamenici, Lipsku, Míšni, Drážďanech a braniborském Berlíně. V r. 1834 podnikl studijní cestu do Vídně. Poté pobyl v bavorském Norimberku a v r. 1836 se vrátil do srdce českého království Prahy, kde se natrvalo usadil. V letech 1838-9 studoval na akademii u prof. F. Tkadlíka. V Praze se oženil a získal oprávnění jako malíř porcelánu. Maloval akvarelem či olejem. V námětech často pracoval s motivy brouků, pavouků a motýlů, které zobrazoval i ve vědeckých ilustracích. Živnost provozoval v budově Platýzu na Národní třídě, která v té době patřila rodině Daubků. Ve vrcholném období portrétní tvorby (cca 1840 - 1860) navázal na klasicistní a biedermaierskou miniaturu. Jeho malířský rukopis je uvolněný, virtuózně namalovaný obličej je často obklopen malbou pozadí a textilií. Většina Quastových prací vyniká neuvěřitelnou technikou, které i ve světě mohlo konkurovat jen málo malířů. Doteky štětce jsou často o velikosti desetin milimetru. Z tohoto období patří k vrcholným pracem portréty Quastových dětí a několika málo bližších osob. V padesátých a šedesátých letech hodně cestoval – Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo a mezi lety 1869 - 71 pracoval ve sklárně Lenora jako vedoucí malířů, potažmo umělecký ředitel. V r. 1871 se přestěhoval do Písku. V této době se stává mistrem malby na skle. Dostal významné zakázky od císaře Ferdinanda Dobrotivého na malbu oken pro kapli v Zákupech v r. 1854, od Rohanů dostal zakázku na výzdobu zámku Sychrov a nejvýznamnější zakázkou jsou bezesporu okna s tématem Nejsvětější trojice s klečícími Karlem IV. a Eliškou Pomořanskou v katedrále sv. Víta. Vystavoval na četných výstavách v tuzemsku i zahraničí, za tvorbu získal uznání a ocenění v Londýně (1838), New Yorku (1853), Paříži (1855) aj. Kolekci jeho prací zakoupil v r. 1890 korunní princ Rudolf. Jeho dílo je zastoupeno v Národním muzeu v Praze, v muzeích ve Strakonicích a Kašperských Horách, Staatsgemaeldesammlungen München, ale i ve sbírkách v USA, Rakousku aj. Z výstav: UMPRUM Praha, 1941 - 42, Okresní muzeum v Písku, 1970, Prácheňské muzeum v Písku 2014.
Autor viz T 2/335, TB 27/502, B 8/548, NEČVU 2/665.

  • dosažená cena: 150 000 CZK