• LÉTO NA PODLESÍ

052 | LÉTO NA PODLESÍ

RABAS Václav (1885 Krušovice - 1954 Praha)

Olej na plátně, 56 x 71,5 cm, rámováno, datováno 1935, signováno vpravo dole Rabas, zezadu opatřeno štítkem s určením.
Malíř a grafik, studoval u B. Roubalíka, V. Bukovace, H. Schwaigera a M. Švabinského na AVU v Praze. Zakládající člen SČUG Hollar. Vedle vlivů umění světového je v jeho díle patrná vazba na českou krajinářskou tradici. V monumentálně komponovaných, barevně působivých obrazech zpodobuje krajinu rodného Krušovicka a v ní i obecnější podobenství rodné země. Po akademických a impresionistických počátcích se na počátku 20. let objevují v jeho díle motivy sociální. Vedle nich však převládá krajina, v této době ve zřejmém spříznění s dílem přítele K. Boháčka.Po roce 1930 vznikají vrcholná díla Navečer v podzimní krajině, Pálená země, Ticho v oranicích, Selský katastr aj. Po válce se vrací k monumentálnímu pojetí krajiny.
Autor viz T 2/338, TD 154, V 4/5, TB 27/536, B 8/564, NEČVU 2/666.

  • zpět