035 | MOST PŘES POTOK V OPATOVICÍCH

  RADIMSKÝ Václav (1867 - 1946)

  Olej na kartonu, 70 x 100 cm, rámováno, datace – okolo r.1920 – 1925, signováno vpravo dole V.Radimský.
  Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová.
  Vystaveno:
  Skvosty české krajinomalby, Muzeum a galerie Prostějov, 4. 12. 2015 – 31. 1. 2016.
  Publikováno:
  Naděžda Blažíčková-Horová, Václav Radimský, GHMP, 2011, č. kat. 329.
  Autorem nabízeného díla je malíř, jenž je často spojován impresionistickým výrazem na našem území, jako jeden z jeho silných zástupců. Václav Radimský, autor mnoha úžasných pohledů zelenající se krajiny Čech i Francie, je takřka konzistentně znám nejen odborné ale i obecné veřejnosti. V nabízeném plátně Radimský představuje divákovi pohled na velké vodní dílo, tzv. Opatovický kanál. Toto vodní dílo, jehož začátky můžeme datovat již do středověku, úžasný lidský výtvor, je i do dnešních dní pevně spjat s okolní krajinou a dotváří její nezaměnitelný kolorit. Tento kanál na mnohých místech dodnes překlenují staré mostky a právě jeden z nich, v Opatovicích nad Labem, se nám nabízí ve své plné kráse. Malíř do prvního plánu díla umístil kachny a až do druhého onen jmenovaný mostek. Tímto krokem přináší divákovi intimnější pohled do daného místa a navazuje s ním rozhovor, prohlubující samotný zážitek z plátna. Malířova hra se světlem v celé šíři díla objímá zrak diváka a vtahuje ho do zobrazeného děje. Přestože se most zdá jasným středobodem díla, konkuruje mu ve třetím plánu stojící bílé stavení, které svou září vápenitých stěn láká publikum překročit břeh právě za pomoci mostku. Václav Radimský jak po celé své umělecké působení, tak do dnešních dní, poutá pozornost mnoha českých sběratelů a je zárukou vysoké kvality. Výjimkou není ani nabízený pohled do části polabského kraje, který se divákovi skví před zrakem ve své plné kráse.