• STOJÍCÍ DÍVČÍ AKT

143 | STOJÍCÍ DÍVČÍ AKT

REPIN (RJEPIN) Efimovič Ilja (1844 Ukrajina - 1930 Kuolekola ve Finsku)

Akvarel na papíře, 35 x 25 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1894, signováno vlevo dole 1894 II Repin, zezadu opatřeno potvrzením pravosti Jakuba Obrovského z roku 1935, zezadu opatřeno výstavními štítky a razítky.
Konzultováno s PhDr. Julií Jančákovou, PhD.
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013, str. 310 - 311;
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014, str. 52;
Dialogy v obrazech, European Arts Investment, Praha, červen - červenec 2014.
Autor začínal jako malíř ikon, byl žákem I. Kramského na škole krásných umění v Petrohradě. Dále studoval u P. Čisťjakova na akademii. Jako stipendista navštívil Paříž, Vídeň a Řím. Zúčastnil se velkého počtu výstav jak samostatných tak skupinových. V roce 1876 byl jmenován akademikem a později ředitelem školy při akademii umění v Petrohradu. V roce 1917 se odstěhoval do Finska. Byl předním představitelem naturalismu v Rusku. Maloval portréty známých ruských spisovatelů a umělců své doby (L. N. Tolstoj , M. P. Musorgskij ap.). Jeho plenérové obrazy měly velký vliv na ruské umělce.
Autor viz TB 28/178, B 8/698.

STANDING FEMALE NUDE
Watercolor on paper, 35 x 25 cm, framed, mounted, under glass, dated 1894, signed lower left 1894 II Repin, on reverse verification of authenticity by Jakuba Obrovsky from 1935, exhibition label and stamp on reverse.
In consultation with PhDr. Julie Jančáková, PhD.
Exhibited and published:
Metamorphoses – Changes of a woman in Fine Arts, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013, page 310 - 311;
Dialogues of paintings, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014, str. 52;
Dialogues of paintings, European Arts Investment, Praha, june - july 2014.

  • dosažená cena: 400 000 CZK