162 | HURÁ (NA ZAHRÁDKU)

    RITTSTEIN Michael (1949)

    Olej na plátně, 98 x 160 cm, rámováno, datace 1986, signováno vpravo uprostřed RITTSTEIN 86, zezadu přípis s určením.
    Autor předloženého plátna je český současný výtvarník, který se zasadil nejen o vnesení nového pohybu do české malby, ale taktéž vychoval novou, stávající generaci malířů. Michael Rittstein si již od svých raných děl datovaných do sedmdesátých let drží svébytně vyvinutý autorský styl malby, vyznačující se nápadnou barevnou extravagancí a nezaměnitelnou typologií figurálních typů. Tak, jak na většině figurálních pláten, i zde na nabízeném obraze Hurá jsou postavy hybridem mezi člověkem, strojem, zvířetem a monstrem. Snad lze z tohoto akcentu na metamorfovaného člověka v obludu vnímat jakousi pachuť ironie a ostré kritiky vůči lidským skutkům či lidstvu obecně. I přes pravděpodobnou narážku na člověka jako bytost hříšnou nalezneme v plátně jistou dávku nadsázky, grotesky a hravosti, které vynalézavý autor vtiskl postavám až pohádkového charakteru. Velmi imaginativně působí i prostředí, do kterého je celý výjev zasazený; postavy se noří z jakési černé díry do prostoru diváka, takže celý prostor ovládá dynamika a pohyb až jakési vesmírné exploze. Velmi důkladný zájem autor v tomto plátně jeví o texturu a strukturu povrchu, což je patrné z několikera vystřídaných vzorníků od kachliček barevných a bílých přes ornamentální dlaždičky až po modrou látku, která celou scénu symbolicky z obou protějškových stran uzavírá. Dílo nechává diváka v úžasu a překvapení a snad se ani nepotřebuje tázat na doslovnou obsahovou interpretaci. Dílo Michaela Rittsteina je samo o osobě událostí, vlastním zážitkem a u nabízeného díla tomu není jinak.

    • dosažená cena: 270 000 CZK