• KOUPELNA

195 | KOUPELNA

RYŠÁNKOVÁ Zuzana (1975 Brno)

Akryl na igelitu, 90,5 x 115 cm, rámováno.
Česká malířka, absolvovala klasické studium malířských technik na AVU v Praze. Estetika autorky vychází ze staromistrovských technik, kterými zobrazuje nekonečně pestrý svět přírody. Ve svých dílech ctí klasický obraz malířství, avšak nepřestává akcentovat aktuální pocity. V centru její malířské pozornosti jsou motivy z všedního života občanského interiéru se zvláštním zřetelem k detailu. Inspiračně tíhne k zátiší, a to zejména k odkazu na holandské malířství 17. století, které však kombinuje s moderním expresionismem. I díky oblibě staromistrovských žánrů v jejím díle nalezneme jako téma lovecké motivy a zobrazení zvířat. Občas tíhne k lettrismu, kdy do obrazu zakomponuje písmo. Svá díla prezentuje v galeriích v České republice a vystavuje s umělci Euroregionu.

  • zpět