• 2209 KRÁLÍKŮ

121 | 2209 KRÁLÍKŮ

SÁGLOVÁ Zorka (1942 Humpolec - 2003 Praha)

Akryl na plátně, 95 x 95 cm, rámováno, datace – 1985 – 1986, signováno zezadu Zorka Ságlová.
Publikováno:
Lenka Bučilová, Zorka Ságlová, Úplný přehled díla, Kant, 2009, str. 75, č. 45.
Autorka studovala v letech 1961 – 1966 v textilním ateliéru Antonína Kybala na VŠUP v Praze. Ve své tvorbě se orientovala na konstruktivní geometrickou malbu, kterou v další fázi obohatila o prostorové reliéfní obrazy a geometrické objekty. Zkušenosti textilní práce aplikovala na svá seriální díla, která jsou přímo ovlivněna principy kreslení textilní matrice.Veřejné působení jí bylo na dlouho znemožněno z důvodu účasti na aktivitách undergroundu, kontaktu se skupinami Primitives Group a Plastic People a činnosti bratra Ivana Martina Jirouse. V období 1969 – 1972 realizovala několik akcí v mimogalerijních prostorech a v otevřené krajině, např. Házení míčů do průhonického rybníka Bořín či Kladení plín u Sudoměře.
Autorka se zabývala parafrázemi a citacemi ikonografie středověkých tapisérií, kde nalezla motiv králíka, který se posléze stal hlavním námětem její tvorby. Malba 2209 králíků je typickou ukázkou z volné série asi 25 obrazů vycházejících z atlasové textilní vazby za použití technického kódu přeneseného do seriální geometrické malby.

  • dosažená cena: 520 000 CZK