009 | ILUSTRACE

    ŠALAMOUN Jiří (1935 Praha)

    Litografie na papíře, 29,5 x 42,5 cm, volný list, datace 1980, signováno dole uprostřed Jiříšalamoun a vpravo dole J.Š. 80, list č. 36/62.
    Kreslíř, grafik, ilustrátor, autor plakátů a animovaných filmů. Studoval AVU v Praze u prof. Silovského. Od roku 1992 se stal profesorem na VŠUP v Praze.
    Autor viz NEČVU 2/817.

    • dosažená cena: 1 300 CZK