• ŽENA S KUFREM

217 | ŽENA S KUFREM

ŠALAMOUN Jiří (1935 Praha)

Kombinovaná technika na fólii a papíře, 26,5 x 35 cm, paspartováno.
Kreslíř, grafik, ilustrátor, autor plakátů a animovaných filmů. Studoval AVU v Praze u prof. Silovského. Od roku 1992 se stal profesorem na VŠUP v Praze.
Autor viz NEČVU 2/817.

  • dosažená cena: 10 500 CZK