• SLUNCE

135 | SLUNCE

ŠALANDA Robert (1976)

"Kombinovaná technika na papíře, 84 x 59 cm, adjustováno ve vitríně, pod sklem, nesignováno.
Absolvent ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU. Stipendijní pobyty absolvoval ve Španělsku, New Yorku a nějakou dobu žil v Berlíně. Je zastoupený v soukromé sbírce současného umění Richarda Adama (Wannieck Gallery). Ve své tvorbě nevychází z vlastních zážitků, naopak své obrazy osekává od přílišné individuální sdělnosti, scéna jeho obrazů je jednoduchá a čistá a její smysl závisí na tom, co sám divák vidí. Pracuje se symboly, hraje si s jejich významy a kombinacemi. ""V mé tvorbě dávám důraz na práci se symboly, jejich významy, na zdánlivou banalitu a kombinaci těchto poloh "" (R.Š.). Jeho tvorbu charakterizují základní barvy, barvy záměrně nemíchá a netvoří barevné plochy, aby neodváděl divákovu pozornost. Svou tvorbu pravidelně prezentuje v rámci samostatných i kolektivních výstavních projektů v Čechách a zahraničí. Jeho tvorba je často zařazována do přehlídek současného umění. (např.: Akné - galerie Rudolfinum, Prague Biennale, Fundamenty a Sedimenty - Městská knihovna , Praha, Hangáry - Salzburg).V současné době vede ateliér malby na škole současného umění -scholastika. Rovněž vede nezávislý galerijní prostor SPZ, zaměřený na prezentaci současného umění, především začínajících či etablovaných umělců střední generace."

  • zpět