• KYTICE VE VÁZE

233 | KYTICE VE VÁZE

SALCMAN Martin (1896 Druzdová u Plzně - 1979 Praha)

Olej na plátně, 46 x 34 cm, rámováno, datace 1930, signováno vpravo dole Salcman 30.
Malíř a grafik, žák J. Loukoty a J. Preislera na AVU v Praze. Jeho tvorba se vyznačuje formální a barevnou jednoduchostí, prostými, niterně prožitými tématy. Od r. 1928 vystavoval s Uměleckou besedou, o rok později se stal jejím řádným členem. Jeho rané dílo je ovlivněno přátelstvím s V. Rabasem a F. Tichým. Obrazy působí monumentální výtvarnou čistotou beze stopy literárnosti a epiky. Od roku 1945 se věnoval především pedagogické praxi, nejprve na fakultě architektury ČVUT, později na pedagogické fakultě UK.
Autor viz T 2/394, TD 161, V 4/147, B 9/246, NEČVU 2/708.

  • dosažená cena: 28 000 CZK