• GIRLS UNDER WATER (HOLY WAYS IV)

188 | GIRLS UNDER WATER (HOLY WAYS IV)

SAUDEK David (1966 Praha)

Kombinovaná technika na plátně, 100 x 100 cm, datace 2015, signováno zezadu David Saudek 2015, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Český výtvarný multitalent, malíř, fotograf, tvůrce video-artu a filmař, studoval na AVU v ateliéru Socha - prostor u prof. Stanislava Kolíbala a v Ateliéru Nová média - Video-art u prof. Michaela Bielického. Poprvé vystavoval v roce 1988. Účastnil se několika studijních tvůrčích pobytů - Salzburg, Vídeň a v r. 1991 byl přijat na Rietveld Academii v Amsterodamu. V osmdesátých letech tvořil gestickou malbu pod vlivem skupiny Neue-Wilde, následně ho inspirovaly principy Neo-Dada, které dával do syntézy se symbolickými znaky minulých kultur a současnosti. Meritem jeho tvorby se pak stal video-art a spolupráce s filmem, podílel se mj. jako art director na mezinárodně úspěšném filmu Kytice režiséra F. A. Brabce. K malbě se vrátil v r. 2009. Ve svých obrazech zachycuje realitu z autopsie za užívání technicistních prvků a podvědomých vzpomínek. V jeho malbách se objevují reminiscence na kulturní historii lidstva (Altamira, Lascaux, egyptské umění, judaismus, islám) i reflexe na možnosti současných dostupných informací na internetu a aktuální dění.

  • zpět