• KRÁSKA /BEAUTY

055 | KRÁSKA /BEAUTY

SCHALEK MALVA (1882 Praha – Osvětim 1944)

Olej na plátně / oil on canvas, 73,5 x 40 cm, signováno vpravo dole, signed lower right: Malva Schalek.

PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU.

 

Malva Schalek se narodila v Praze v německy mluvící židovské rodině. Studovala v Praze, Vrchlabí a malířství v Mnichově a Vídni. Ve Vídni žila a tvořila až do července 1938, kdy byla nacisty zatčena. Malva Schalek byla deportována do terezínského ghetta, kde vytvořila na sto akvarelů a kreseb. Z Terezína, kde odmítla portrétovat kolaborujícího doktora, pak byla 18. května 1944 deportována do Osvětimi, kde umírá. Je známo pouze cca 30 olejomaleb malířky, dvě z nich b yly nalezeny v Historische Museum Vídeň. Její dílo charakterizoval Tom. L. Freudenheim, ředitel Baltimore Museum of Art jako: „snad nejlepší umělecké dílo které přežilo holocaust“.

Malva Schalek was born in Pra gue to a German-speaking Jewish family. She went to school in Prague, Vrchlabí and studied art in Munich and Vienna. She lived and painted in Vienna until July 1938, when she was f orced to flee from the Nazis, leaving her paintings behind. Only some 30 works from this period have been recovered, two were found in the Historische Museum Vienna. Malva Schalek was deported to Theresien ghetto, where she produced more than 100 drawings and watercolours. Because of her refusal to portray a collaborationist doctor, she was deported to Auschwitz on 18 May 1944, where she perished.

  • dosažená cena: 160 000 CZK