• ZAHRADNÍ ZÁKOUTÍ SE PSEM

025 | ZAHRADNÍ ZÁKOUTÍ SE PSEM

SCHIKANEDER JAKUB

1910-1915, olej na plátně, 45,5 x 58,5 cm, signováno vlevo dole J Schikaneder.
Provenience: významná pražská sbírka (jedná se o první aukční prodej obrazu)
PŘILOŽENA EXPERTIZA UZNÁVANÉHO ZNALCE DÍLA JAKUBA SCHIKANEDERA PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA, CSC. Prof. PhDr. Tomáš Vlček píše: „Obraz patří k vrcholným Schikanederovým dílům z let 1910-1915. O autorství a dataci svědčí především námět a pojetí malby. Technikou malby příznačnou pro pozdní období Schikanederova díla zde motiv ústí ve vizi harmonie pomíjivé skutečnosti. Civilní všednost námětu je východiskem Schikanederova úsilí o vyvážení protikladů moderního života prostřednictvím krásné malby. Nejde však jen o formální stránky malířského projevu, ale zároveň o hlubokou reflexi lidského života a jeho symboliky.
Zahradní zátiší bez lidí a hojivé ticho zvýrazněné odpočívajícím psem upomíná na klasické téma, ve kterém v řeckých bájích pes hlídá hranici mezi světem živých a mrtvých. Dílo dokládá roli symbolů a přechodů mezi všední skutečností a literární tradicí v lyricky založené Schikanederově malířské tvorbě“.
Publikováno :
– Soupis díla Jakuba Schikanedera (1855-1924)
vydala Národní galerie v Praze, kat. č. 134, strana 299
– Tomáš Vlček, Veronika Hulíková a kol.:
Jakub Schikaneder 1855-1924 (průvodce výstavou) reprodukováno celostránkově na straně 164
Vystavováno:
– Jakub Schikaneder 1855-1924, Národní galerie v Praze (20 .4.– 21. 10. 2012)

  • dosažená cena: 3 200 000 CZK