• V KRAJINĚ

011 | V KRAJINĚ

SCHINDLER Emil Jakob (1842 Vídeň - 1892 Westerland)

Olej na kartonu, 30 x 45,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole Schindler.
Rakouský malíř krajinář, studoval na AVU ve Vídni. Inspiraci už během školních let získával v plátně holandských starých mistrů, zvláště u M. Hobbema aj. I. van Ruisdaela. V sedmdesátých letech podnikl studijní cesty do Benátek, Dalmácie a Nizozemí. I přes nesporné nasazení se dočkal úspěchu až v osmdesátých letech, kdy získal ocenění Reichel Preis a s tím spojený významný finanční obolus. Po r. 1885 začal vyjíždět malovat do plenéru a začal trávit letní měsíce v malířské kolonii na zámku Plankenberg nedaleko Neulengbachu. Začal připravovat rozsáhlejší projekt Rakousko-Uhersko v obrazech, kvůli kterému skicoval úchvatné krajinářské scenérie bývalého mocnářství. Koncem osmdesátých let se stal čestným členem Vídeňské akademie a stejného ocenění se mu dostalo i v akademii mnichovské. Jeho krásné krajiny jsou chloubou řady sbírek.

  • zpět