001 | BEZ NÁZVU

  SEKAL Zbyněk (1923 - 1998)

  Měděné plíšky na dřevěné desce, 44,5 x 58,5 cm, rámováno, datace – 60 léta.
  Provenience:
  Dílo pochází z majetku autorova syna, první prodej.
  Autor díla je jedním z nejpozoruhodnějších umělců českého umění druhé poloviny dvacátého století. Zbyněk Sekal studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod taktovkou Františka Tichého a Emila Filly. Své studium ukončil před zakončením studia, aby se nemusel podvolit tendenčnímu výstupu v duchu dobové politiky. Tento boj proti nespravedlivému systému Sekal projevoval již od mládí, kdy byl za propagaci levicových letáků odsouzen a internován do Terezína a Mauthausenu. V období studií Sekal navštívil surrealistické výstavy v Paříži, které ho následně ovlivnily. Autor se aktivně zajímal, jak o kresbu, tak o sochu. Dílo, jenž je nabízeno do aukce, spadá do autorovy produkce skládaných obrazů. Tyto pomyslné obrazy, které oscilují mezi sochou a reliéfem, jsou kompilací autorových požadavků na ideální dílo. Tak, jako nabízené dílo, tak i většina děl tohoto typu je autorem vystavěna z komponent, které jsou zdánlivě zbytkovým produktem, odpadem či předmětem denní potřeby přetvořeným autorovou fantazií. Sekalovy skládané obrazy mají společnou surovost formy, která jim přidává na brutalistním zpodobnění. Nabízené dílo je vytvořeno z opakujících se přibitých plíšku, které jsou usazeny jeden vedle druhého, v jakési pomyslné kázni, nastaveném řádu. Tento řád věcí je Sekalově tvorbě velice blízký, i když se může zdát materie díla náhodná, její uspořádání, filosofie, jsou promyšleny. Dílo je skvělým příkladem autorovy tvorby šedesátých let, jeho řemeslného zpracování, originálnosti a kombinace píle s myšlenkou. Zbyněk Sekal byl po celou dobu své tvorby osamoceným geniem, solitérem ve svém přístupu i filosofii. Dílo jdoucí do aukce je ukázkovou, ba referenční prací autora, a tak výtečnou příležitostí k dražbě.

  • dosažená cena: 300 000 CZK