088 | ZJITŘENÍ ČASU

    ŠERÝCH Jaroslav (1928 - 2014)

    Olej na plátně, 90 x 90 cm, rámováno, datace 1996, signováno vpravo dole JAROSLAV ŠERÝCH 1996, zezadu přípis s určením.
    Plátno jdoucí do aukce pochází z ruky českého malíře, jenž se profiloval jako tvůrce mystických vidění. Jaroslav Šerých v díle Zjitření času dokazuje úžasnou sugestivní sílu svého díla, svůj cit pro zpodobnění chtěného s námětem, a to jak ve své volné tvorbě, tak v ilustraci. Šerých svými díly přivádí autora do fantaskních světu s až religiózní atmosférou a dílo Zjitření času je toho krásným příkladem. Před zrakem diváka se ukazuje výjev zhmotnění času, který se na jakési váze pohupuje a mihotá, jako plamínek svíčky ve větru. Tvarosloví plochy je vytvořeno z nánosů barevných past v autorově oblíbeném složení bílé a modré, doplněných o souhru tónů černě a karmínu. Čas, nebo aspoň hmota, která ho vytváří v díle, je zde vypodobněna jako nějaké jsoucno, které není vázáno svou existencí na prostor. Výjev je vystavěn do podoby stylizované rovnoramenné váhy, které čás vládne ve své pomíjivosti. Díla Jaroslava Šerýcha se na aukčním trhu často nepohybují, a tak je Zjitření času jedinečnou příležitostí pro obdivovatele a sběratele umělvovy tvorby.

    • dosažená cena: 110 000 CZK