• ZÁMECKÁ ZAHRADA

031 | ZÁMECKÁ ZAHRADA

ŠETELÍK Jaroslav (1881 Tábor - 1955)

"Olej na plátně, 75 x 130 cm, rámováno, datace kol. r. 1920, signováno vlevo dole Jaroslav Šetelík.
Malíř a akvarelista, studoval práva, krátce AVU u R. Ottenfelda a UPŠ u E. K. Lišky a ve škole F. Engelmüllera. Hojně cestoval a proslul hlavně svými pohledy na evropská a česká města. Jeho akvarelová alba byla úspěšně vydávána, jeho monumentální idylické a impresivní obrazy a akvarely Prahy a jejích zákoutí patřily k nejžádanějším vedutám, které tvoří zároveň i typickou dobovou topografii. Jeho náměty jsou pojednané s věrnou popisností a snahou o vystižení vzdušné a světelné atmosféry. Okrajově se věnoval také nástěnné malbě. V Mnichově vytvořil nástěnné obrazy Roční doby a Motivy parkové.
Autor viz T 2/527, V 4/265, NEČVU 2/821."

  • dosažená cena: 70 000 CZK