• ZÁMECKÁ ZAHRADA

296 | ZÁMECKÁ ZAHRADA

ŠETELÍK Jaroslav (1881 Tábor - 1955 Praha)

Olej na plátně, 70,5 x 90,5 cm, rámováno, datace – okolo r. 1912, signováno vpravo dole Jaroslav Šetelík.
Malíř a akvarelista, studoval práva, krátce AVU u R. Ottenfelda a UPŠ u E. K. Lišky a ve škole F. Engelmüllera. Hojně cestoval a proslul hlavně svými pohledy na evropská a česká města. Jeho akvarelová alba byla úspěšně vydávána, jeho monumentální idylické a impresivní obrazy a akvarely Prahy a jejích zákoutí patřily k nejžádanějším vedutám, které tvoří zároveň i typickou dobovou topografii. Jeho náměty jsou pojednané s věrnou popisností a snahou o vystižení vzdušné a světelné atmosféry. Okrajově se věnoval také nástěnné malbě. V Mnichově vytvořil nástěnné obrazy Roční doby a Motivy parkové.
Autor viz T 2/527, V 4/265, NEČVU 2/821.

  • zpět