206 | ZIMNÍ KRAJINA

    SIGMUND Karel Jan (1897 Mělník - 1959)

    Olej na překližce, 46 x 69,5 cm, rámováno, pod sklem, signováno vlevo dole K.J.Sigmund.
    Malíř a krajinář, studoval u prof. Schöna v Drážďanech a později AVU u prof. O. Nejedlého. Podnikl studijní cesty do Itálie, Francie, Jugoslávie, Německa, Rakouska aj. Maloval v okolí Heřmanova Městce, Železných Hor a na Kokořínsku. Vystavoval v Humpolci, Poličce nebo Mělníku a jeho obrazy jsou zastoupeny jak u soukromých sběratelů, tak veřejných prostorách.
    Autor viz T 2/449.

    • dosažená cena: 10 000 CZK