027 | ODKRÝVÁNÍ

    ŠIMOTOVÁ Adriena (1926 - 2014)

    Kombinovaná technika na papíře, 42 x 49 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1975, signováno vpravo dole Adriena Šimotová 75.
    V nabízeném díle se Adriena Šimotová projevuje ve své typické poloze obdivovatelky lidství. Dílo Odkrývání vyobrazuje lidskou tvář z profilu, její kontury, ve více vrstvách, právě jako ono odkrývání a nalézání nového či zapomenutého. Adriena Šimotová v díle jemně předznamenává své směřování v dalších letech, kdy odešla od klasické techniky malby a započala pracovat s materií papíru. Ten zde hraje roli podložky a jakéhosi prostoru pro zobrazení plochého zobrazení, jenž ale dosti souvisí s autorčinou prací s námětem figury v malbě 60. a první poloviny 70. let. Odkrývání podává obraz tváře a rukou, což mimo jiné jsou časté autorčiny náměty a svým odkrytím, fázováním navozují pocit rozpohybování. Tento pohyb, otisk si můžeme interpretovat, jako znak života a zároveň jeho velké pomíjivosti vůči kosmu v kterém žijeme a pohybujeme se v něm. Okrývání je krásnou ukázkou autorčiny práce poloviny sedmdesátých let 20. století a jejího nadechování k novým výrazovým prostředkům.

    • zpět