• JEN TAK SI TROCHU POVYSKOČIT

109 | JEN TAK SI TROCHU POVYSKOČIT

SION Zbyšek (1938 Polička)

Kvaš na sololitu, 62 x 43 cm, rámováno, datace 1980, signováno vpravo dole SION 80, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Malíř a grafik, představitel české strukturální abstrakce, imaginativní a iluzivní malby. V letech 1958 - 1964 studoval AVU v Praze u profesorů Karla Součka a Jiřího Horníka. Poprvé samostatně vystavoval v Ústí nad Orlicí roku 1966 a v následujícím roce v Praze. Sion je malířem existenciálně akcentovaného tragického pocitu i drsně až krutě vyostřené grotesky. Vždy pro něj byla významným inspiračním zdrojem literatura. Sionův přechod k radikální abstrakci vyvrcholil jeho gestickými kresbami a pastózními kvaši z 60. let, v nichž převažuje čerň. V této době také začal experimentovat s akční malbou, pracoval s různorodými prostředky a technikami, kombinoval tuš a kvaš s kolážovanými útržky novin, akrylátovým lakem, pískem a jinými materiály. Mezi lety 1962-63 se Sion vrací k barvě a tvoří paralelně abstraktní i figurální kompozice. V 70. letech se Sionova malba změnila v jakousi osobitou formu manýrismu - ve svých obrazech totiž cituje známá díla nebo odkazuje na díla starých mistrů a blíží se iluzivní realistické malbě. V obrazech po roce 2000 se jako nový prvek objevují abstraktní studie barevných struktur a obrazy komponované jako dynamické rozvinutí objektu v prostoru; malíř často spojuje vzájemně kontrastní obrazy do triptychů.
Jeho díla jsou zastoupena v galeriích v Praze, Brně, Lounech, Litoměřicích, ale také např. v Miláně.

  • 300 000 CZK - 400 000 CZK