• KANKÁNOVÁ TANEČNICE

036 | KANKÁNOVÁ TANEČNICE

SKLENÁŘ Zdeněk (1910 Leština u Zábřehu - 1986 Praha)

Tempera na kartonu, 50 x 42, 5 cm, autorsky rámováno, pod sklem, datováno 1943, signováno vpravo dole Z. Sklenář.
Pravost potvrdila Galerie Zdeněk Sklenář, majitel autorských práv,
Mimořádný osobitý malíř, grafik a ilustrátor, který studoval na UPŠ v Praze u A. Hofbauera a Z. Kratochvíla. Zdeněk Sklenář nikdy nepatřil do žádné výtvarné skupiny a nikdy patřit nechtěl. Jeho myšlenkový a výtvarný svět byl naprosto originální a svou inspiraci čerpal z intenzivního výtvarného zájmu o orientální kaligrafii, secesi a rudolfínský manýrismus, zejména pak o osobu geniálního Giuseppe Arcimbolda, kterého pomáhal objevovat i pro historiky umění v době, kdy ještě nepatřil mezi respektované tvůrce. Jeho tvorbu významně ovlivnili také básníci Karel Hynek Mácha nebo Charles Baudelaire a Guillaum Apollinaire. Jeho imaginativní tvorba našla své východisko v surrealismu, malba je však od počátku zaměřena ke vztahu barevné amorfní plochy a jemné znakové struktury. Osudovým zlomem v jeho tvorbě se stala cesta do Číny v roce 1955, kde strávil několik měsíců. V další tvorbě aplikoval zásady vyslovené výtvarným teoretikem a figurálním malířem Sie Che, ale vybral si z nich jen určité principy, které volně parafrázoval ve shodě s vlastní evropskou sensibilitou. Od této doby se v jeho podání stává obraz kaligrafickým podobenstvím světa, schopným evokovat předměty i krajiny, konkrétní osoby i abstraktní filozofické pojmy, anonymní čmáranice na zdi i kultivované písemné znaky. Významnou kapitolu v jeho díle tvoří rovněž svébytné a nezapomenutelné knižní ilustrace. Dílo Zdeňka Sklenáře se vyznačuje jedinečnou nadčasovostí a mimořádnou sdělností napříč světadíly a rozdílnými kulturami.
Autor viz F. Šmejkal: Z. Sklenář, Praha 1984, T 2/454, TD 166, B 9/632, NEČVU 2/744.

  • dosažená cena: 290 000 CZK