039 | ZELNÉ POLE

  SLAVÍČEK Antonín (1870 Praha - 1910 Praha)

  Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 32,5 x 44 cm, rámováno, datace – 1897–1898, zezadu opatřeno přípisem malířova syna Jana Slavíčka.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře a restaurátorskou zprávou prof. Karla Strettiho, ak. mal. rest.
  Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
  Vůdčí duch celé generace devadesátých let a genius jdoucí nad průměr Antonín Slavíček začínal malovat v plenéru na způsob Antonína Chittussiho a Františka Kavána. Prosté polní a luční motivy byly takříkajíc chlebařinou oněch akademických let ještě pod vedením samotného profesora Julia Mařáka. Druhově pestrou vegetaci malovali vlastně všichni Mařákovci, nápadněji Lebeda a Slavíček. Konkrétní partie se zelným polem nebo listy kapusty či řepy uvádí Tomešův soupis Slavíčkových děl pod čísly 48, 49, 50. Obraz Kapusta (Zelí) publikovaný v knize Pocta české krajinomalbě vydané Spolkem Mánes v Praze roku 2015 na straně 89 nese pravou autorskou signaturu s věnováním a datem 1904, nikoli 1908, jak předpokládala dr. Orlíková, která neměla k dispozici obraz pod rentgenem. Soudím ostatně stejně s dr. Zeminou, že obraz je z okořských let 1897 až 1898, přičemž signum i s datací je pozdější, provedené ku příležitosti věnování. Napovídá tomu kolorit, absence oblohy i celková ještě secesní arabeska. Zde posuzované menší, dosud nepublikované neznačené plátno náleží k obdobným spíš soukromým intimissimům, jež zůstávala zpravidla v ateliéru nebo jimi někdy umělec hradil nutné provozní výdaje a nedošlo k podepsání. Nepochybně autentický přípis Slavíčkova syna s určením k Okoři pokládám za věrohodný i trefný. Obraz pokládám též za autentikum z pozdních mařákovských exkurzí, nejspíš z let 1896 až 1897.

  • zpět