014 | ZAČÁTEK STAVBY

    SMETANA Jan (1918 - 1997)

    Olej na plátně, 115 x 145 cm, rámováno, datace 1984. signováno vpravo dole Smetana 84.
    Toto velkoformátové plátno zobrazuje pohyb, hemžení, nestálost věcí, život města jako takového. Jan Smetana, patřící například do Skupiny 42 či do Skupiny 58, svou tvorbu svázal s městem, životem v něm, s urbanismem, se vztahem člověka s městem. Nabízené dílo spadá do pozdního období autorovy tvorby, kdy se pohledy na město a jeho zákoutí vyabstrahovaly na jakési skrumáže pohybu předmětu s metropolí souvisejícím. Jan Smetana v díle Začátek stavby přivádí oko diváka do nastalé akce stavby, do středu dění se vším, co tato kompozice obnáší. Malíř měl tendenci vidět civilizační krajinu města, jako neustále hýbající se organismus, který se vzájemně prostupuje a nekontrolovaně přelévá ze strany na stranu. Stejně je tomu tak v obraze Začátek stavby, kde se dané komponenty v kompozici rozlévají do všech stran v podivném řádu věcí. Každá část obrazu má své místo a přesto dohromady tvoří jakýsi výbuch, nekontrolovatelnou akci, jež nemá konce ani začátku. Jan Smetana v nabízeném díle vytvořil výtečnou práci s fragmenty věcí. Za pomoci obrysových linií a ploch různých velikostí se mu podařilo vytvořit jedinečné dílo s osobitou silou. Začátek stavby je položkou, kterou by sběratelé Jana Smetany či výše zmíněných skupin neměli v aukčním katalogu opomenout.

    • dosažená cena: 160 000 CZK