SOUČEK Karel: BRUSIČ

    Olej na plátně, 46 x 33,5 cm, rámováno, datace 1942, signováno vlevo dole K. Souček 42, autorský rám od Jiřího Koláře, zezadu na plátně číslo 73.     Pravost díla potvrzena vnukem autora Martinem Součkem.    Námět předloženého obrazu Brusič je typickým městským výjevem, který je charakteristický pro tvorbu skupiny 42, jejímž členem byl právě i autor plátna. Obraz vznikl přímo v roce 42, a proto aktuálně a s jistou dávkou syrovosti vypovídá o existenciálním pocitu obyčejného měšťana těchto válečných let. V tvorbě Karla Součka, ale i všech členů skupiny, se setkáváme se zcela specifickým stylem vybarvení prostředí města a jeho atmosféry. Město působí jako nesrozumitelná spletice uliček, kolejí a elektrických drátů. Na umělcovo vnímání městské krajiny jako labyrintu mělo jistě vliv i jeho rodné prostředí průmyslového Kladna. Městský prostor, ačkoliv je obydlený člověkem, je představen jako tísnivé místo a aktéři v Součkových obrazech jsou tak spíše anonymní postavy hledající své společenské postavení, než konkrétní kolemjdoucí s vlastním charakterem či fyziognomickými rysy. Souček tak poukazuje na nejistý osud člověka nejen ve městě, ale i světě. Zároveň notná dávka anonymity jak místa, tak lidí, vytváří onu typicky ponurou a beznadějnou atmosféru jeho výstižných děl. To vše je divákovi představeno skrze minimum cílených efektních prostředků. Souček volil spíše barevně umírněnější tonalitu barev, zde různé odstíny okrové a šedi ve prospěch expresivněji pojatého tvaru. Otázka barvy tak nepřekřičí, nýbrž podtrhuje formu, která je obecně v tvorbě Karla Součka nejelementárnějším prostředkovatelem, jak uměleckých, tak dějových sdělení. Jen siluetou naznačené figury jako by byly součástí stroje, který jim přináší obživu a celek tak splývá do jediného obrysu. Tato tematika vztahu člověka a stroje byla dalším společným jmenovatelem malířů Skupiny 42. Dílo Karla Součka je ve své formě nezaměnitelné a svým jedinečným způsobem poskytuje dnešnímu divákovi aktuální komentáře k sociálním poměrům tehdejší napjaté válečné doby.


    • vyvolávací cena: 45 000 CZK