051 | OPERACE (PITVA)

  SOUČEK Karel (1915 - 1982)

  Olej na plátně, 63 x 96 cm, rámováno, datace 1943, signováno vlevo dole Karel Souček 1943.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jiřího Machalického.
  Komentář PhDr. Jiřího Machalického:
  Obraz Operace je beze všech pochybností originálním dílem Karla Součka. Pochází z jeho dnes nejvíce ceněného období, kdy byl členem známé Skupiny 42, ke které patřily i další výrazné osobnosti, jako malíři František Hudeček, František Gross, Bohumír Matal, Jan Smetana, sochař Ladislav Zívr, teoretici Jindřich Chalupecký a Jiří Kotalík či básníci Jiří Kolář a Ivan Blatný. V době vzniku tohoto obrazu nebylo téma v umělcově tvorbě ojedinělé. Další obraz Operace ze stejného roku je publikován v jeho monografii vydané v roce 1983 v Odeonu (reprodukce č. 17). Výrazově silné jsou především jeho pohledy do kadeřnických salónů, automatů, krejčovských dílen či ulic, kterými se přirozeně přiřadil ke Skupině 42, pro jejiž členy je charakteristický obdiv k životu ve velkoměstě v jeho různých formách.

  • zpět