147 | SOUD

    SOUČEK Karel (1915 - 1982)

    Kombinovaná technika na papíře, 36,5 x 58 cm, datace 1970, rámováno, pod sklem, signováno vpravo dole K. Souček 70.
    Dílo bylo rodině majitele darováno přímo autorem.
    V nabízeném díle se nám představuje malíř a umělec, který byl spoluzakladatelem slavné Skupiny 42. Karel Souček v díle zobrazil průběh jakéhosi soudu či rozpravy, kdy spolu zobrazené postavy, stylizované v podobě, hovoří a gestikulují. Dílo je vytvořeno kombinovanou technikou, kdy jsou vedle sebe a na sebe naneseny vrstvy barev v různé intenzitě, což vytváří velice efektní, expresivní dojme. Po pravé straně sedí nejspíše soudce, jenž bedlivě naslouchá přednášejícím. Celý výjev je zasazen do starozákonního prostřední, kdy jsou muži oděni do dlouhých šatů a i celá kompozice výjevu nahrává tomuto časovému zasazení. Co se týče atmosféry, ta je přímo vyšponovaná, a to díky rudě zářící obloze, která podtrhuje náladu plamenné slovní přestřelce. Dílo je krásným příkladem tvorby Karla Součka, jeho práce s biblickými, religiózními náměty a v neposlední řadě zrcadlí jeho dílo sedmdesátých let.

    • dosažená cena: 20 000 CZK