• U VÝČEPU

103 | U VÝČEPU

SOUČEK Karel (1915 – 1982)

Olej na plátně, 40 x 60 cm, rámováno, datace 1942, signováno vlevo dole K. Souček 42.
Předložené plátno je výtečným příkladem díla zástupce Skupiny 42. Karel Souček zde zaznamenal výjev ze všedního večera u některého z výčepu čtyřicátých let. Dílo U výčepu je přímo datováno do roku 1942, a tak koreluje se založením jmenované skupiny a též ji plně reprezentuje. Karel Souček v díle podal civilistním způsobem zdánlivě obyčejné téma, které neobyčejně zachycuje večerní náladu lidské života válečného období, svéráz pijanského večera a noční náladu zakouřeného podniku. Přesto, že malíř převážně použil temné tóny a jediné, co v příšeří září, je samotný výčep, povedlo se autorovi díla přiblížit divákovi náladu místa takřka geniálním způsobem. Karel Souček je známý pro svá skupinová díla zachycující pasáže, život ulice, restaurací či kabaretů. V díle U výčepu se autorovi podařilo povýšit onu surovost civilistního zaujetí, sociálních rozdílů života lidí a v neposlední řadě každodennost jedince v takové míře, že jej můžeme navýsost pokládat za vrcholně reprezentativní dílo Skupiny 42.

  • dosažená cena: 88 000 CZK