SOUČEK Karel: ULICE

  Kombinovaná technika na papíře, 61 x 42 cm, rámováno, pod sklem, signováno vlevo dole K. Souček.  Pravost díla potvrzena vnukem autora Martinem Součkem.  Publikováno:
  • Jiří Kotalík, Karel Souček - data a svědectví o jeho cestě životem a uměním, Praha 1983, varianta obálky monografie.  Hledíme na malbu jednoho ze zástupců válečné a později poválečné Skupiny 42. Dílo nás přivádí do večerního času metropole. Karel Souček zde zachytil člověka při jeho každodennosti života. Máme možnost vidět korzující obyvatele velkoměsta podél silniční trasy, která je v daném případě kontrastně prázdná oproti pěší zóně, jež je protkána jak zástupy lidí, tak světlem vitrín. Ty nabízejí kolemjdoucím, stejně jako nám samotné dílo, vhled do alternativního světa, se všemi požitky a barvami. Divák má možnost vidět město ve dvou rovinách. Intimně laděné, týkající se v popředí díla zachycené postavy, dívající se přímo do prosklené výlohy, tak i samotným objemem města, v jeho výšce a rozlehlosti, která je podtrhnuta výškou budov zobrazené ulice i v dáli viděnými střechami. Souček přidal do kompozice taktéž vhled do některé ze situací odehrávající se v interiéru domu, kdy pomocí výběru transparentního pláště budovy otevřel obytný prostor s hovorem dvou postav ve středu díla. Práci lze datovat do druhé poloviny čtyřicátých let, a tak jako na obraze, tak i v reálu v dané době ovládlo večerní město neonové osvětlení. Karel Souček se zde drží svého přístupu práce s kontrasty. Temné tóny často konturují zářivé světelné linie. Celý námět je vsazen do reality lidského dne, a nejen že diváka vtahuje do žijícího námětu, ale taktéž přináší určité svědectví doby. Dílo lze pokládat za jednu ze studií ke známé verzi tohoto námětu, který zdobí umělcovu monografii, a tak se jedná o výjimečné dílo nejen po stránce kvality, ale i celé tvorby Karla Součka.


  • vyvolávací cena: 35 000 CZK