025 | LE CHÂTEAU HUMPRECHT EN BOHÊME

    ŠPÁLA Jan (1920 - 1970)

    Olej na plátně, 65 x 74 cm, rámováno, signováno vpravo dole J Špála.
    Obraz, který má divák možnost spatřit, je pohledem na zámek Humprecht v krajině Jičínska. Jan Špála, syn slavného otce zde vytvořil líbezný pohled do lesnaté krajiny Českého ráje, nad kterou se tyčí barokní skvost, který nechal pro svou milovanou choť vystavět velký český šlechtic, diplomat a rada Humprecht Jan Černín z Chudenic. Tvorba Jana Špály není toliko známa, a to nejen protože že byl často srovnáván se svým otcem, ale hlavně protože jeho tvorba nebyla oficiálními kruhy v době normalizace kladně přijímaná. Bohužel Jan Špála skonal v pouhých padesáti letech, a tak si můžeme jen domýšlet, kam by se jeho pozdější tvorba ubírala dál. Špála studoval v ateliéru Jana Baucha a nejspíše tento velký učitel jedné generace, malíř barev, mu zdá se předal svou lásku k barvě. Jan ve svých obrazech nešetřil barevnými tóny, barvám pod jeho štětcem se dostávalo velmi hutné formy, ať v podobě abstraktních kompozic, či zachycením krásy krajin. Špálův styl je velice intuitivní, hutný a vášnivý, jeho přístup k barvě je velice procítěný a sugestivní. Oko diváka si snadno omotá a záhy je divák pohlcen do zvoleného pohledu, jako by mu byl vlastní. Jan Špála a jeho tvorba by si zasloužily větší pozornost současné kunsthistorie a ocenění, jak z pole kritiky, tak sběratelů a milovníků umění. Dílo Le château Humprecht en Bohême je krásným příkladem výtečné práce autora a příležitosti, jak se seznámit s malířovou tvorbou.

    • dosažená cena: 60 000 CZK