046 | JABLKA NA PORCULÁNOVÉM KOŠÍČKU

  ŠPÁLA Václav (1885 - 1946)

  Olej na plátně, 36 x 44 cm, rámováno, datace 1936, signováno vlevo dole V. Špála 36, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením, soupis č. 903 a výstavním štítkem Obecní dům Praha.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina
  Publikováno:
  Václav Špála, Soupis díla 1885–1946, Praha 2002, str. 88, soupis č. 903
  V aukci dražený obraz významného české malíře a ilustrátora, spolutvůrce specifické české lyrické verze kubismu spadá do autorovy tvorby v jeho oblíbeném žánru zátiší. Centrem kompozice se tentokrát stávají jablka, jež malíř umístil na decentně dekorovanou porcelánovou mísu. Stylisticky malba odpovídá Špálově charakteristickému a osobitému stylu, kdy malíř barvy nanáší na plátno několika silnými tahy štětce. Důležitým elementem je rovněž použitá běloba, pomocí jíž autor prosvětluje tmavší odstíny a dodává obrazu na potřebné hloubce a světelnosti. Velice zajímavým aspektem tohoto obrazu je rovněž propojení se Špálovým dalším velice oblíbeným žánrem, kterým se tento malíř taktéž proslavil — krajinomalbou. Jakožto pozadí pro své zátiší totiž zvolil horskou krajinu s lesním porostem. Právě v této oblasti malíř nejvíce uplatňuje odstíny modré barvy, jež jsou pro jeho paletu tak typické. Pro Špálu, stejně jako pro jeho vrstevníky, byla podnětná výstava E. Muncha konaná v únoru a březnu r. 1905 v prostorách pražského Mánesa, avšak také fauvismus a kubismus. Špála se v nabízeném díle ukazuje jako svébytný živel, spolutvůrce nového pohledu na zatiší v moderním českém umění a v neposlední řadě jako vynikající malíř s osobitým a nezaměnitelným přístupem.

  • dosažená cena: 600 000 CZK