STALBEMT Adriaen van: VERTUMNUS A POMONA

  Olej na dřevěné desce, s parketáží, 65,5 x 90 cm, rámováno, datace - 1620-1630  Opatřeno odborným posudkem Dr. Klause Ertze.  Z odborného posudku Dr. Klause Ertze:  Posuzovanou malbou je „Vertumnus a Pomona“ s jejímž originálem jsem se seznámil. Po důkladném prohlédnutí této malby jsem přesvědčen, že byla namalována v Antverpách vlámským malířem Adriaenem van Stalbemtem mezi léty 1620-1630. Tato malba je velice dobrém stavu. Na rozdíl od svého velkého vzoru, Jana Brueghela staršího, byl umělec činný nejen jako krajinářský, ale také jako figurální malíř.  Kolem roku 1620 si našel van Stalbemt svůj charakteristický styl. Jeho postavy s odvrácenými obličeji a „zaniklými“ profily nabývají velké nezávislosti. V případě krajiny posuzovaného obrazu užívá starobylého tradičního typu malby s vysoko položeným horizontem a vertikálním rámováním, které nalezneme již dříve zformované v detailních krajinomalbách 17. století, pocházejících od Jooseho de Mompera a Jana Brueghela staršího. Popředí, které se rozebíhá po celé šíří obrazu – s mnohými rozkvetlými květinami, zvířaty a druhy zeleniny – ortogonálně přechází do pozadí, v divoce se vlnící koruny stromů a především šlahouny, které šplhají vzhůru po kmenech stromů. Tyto projevy by nemohly být typičtější pro „zralého“ umělce v období kolem roku 1620. Posuzovaná malba je srovnatelná s obrazem se stejnou tematikou, který jsem uvedl ve své knize o umělecké činnosti van Stalbemta pod kat. č. 252.


  • vyvolávací cena: 1 250 000 CZK