• U KOSTELA

140 | U KOSTELA

STEPHAN Leopold (1826 Praha - 1890 Praha)

"Olej na plátně, 45 x 38,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole.
Publikováno:
Klasikové 19. století, S.V.U. Mánes, Karlštejnská a. s., Praha, 2012, str.33.
Významný malíř horských lesnatých krajin, studoval na pražské akademii v letech 1843-1850 u Christiana Rubena a Maxe Haushofera, později se vzdělával v Düsseldorfu v krajinářské škole Andrease Achenbacha. V r. 1864 pobýval v Tyrolích. Trvale žil v Praze, kde soukromě vyučoval krajinomalbu. Jeho krajiny jsou komponované a pojaté romanticky, vyznačují se výraznou barevností, zvláště pak stínováním zelení a četnými pitoreskními motivy. O jeho díle promlouval také známý spisovatel Jan Neruda, který pro časopis Umění zmínil malířovo umění. V recenzi na jeho výstavu popisoval jeho obrazy Krajina labská, Jezero Garda (1861) a Ze Šumavy těmito slovy:"" ... zdá se nám, že umělec ten vzdaluje se vždy víc a více od přírody a přirozenosti, že vyhledává efektů v barvách..."", a dále o dílech Letní krajina, Krajina moravská (1862), Krajina v Pohoří, V neděli z rána (1864)""... Leopold Stephan je jediný z českých umělců, kterému již popřáno místa v mnichovské nové Pinakothece..."", a dále o obrazu Poustevna (1870):"" ...působí víc již svou nezvyklou romantikou…"". Nejčastěji zobrazoval tyrolské hrady, stěny alpských ledovců, solnohradská jezera, skalnaté a lesní partie nebo záběr na krajinu v bouři. Náladové a neobvyklé scenérie vyhledával na Šumavě, jezdil za nimi k Turnovu, na Moravu, ale také na Slovensko do údolí Váhu u Trenčína.
Autor viz T 2/486, TB 31/597, B 9/819."

  • dosažená cena: 160 000 CZK