• HIGHWAY MEN

026 | HIGHWAY MEN

STOILOFF (BAUMGÄRTNER) Constantin (Adolf) (1850 Linec - 1924 Vídeň)

Olej na dřevě, 16 x 31,5 cm, rámováno, datace 19. st., signováno vpravo dole Baumgärtner, zezadu opatřeno číslem 4233.
Vyhledávaný rakouský malíř, studoval na AVU v Petrohradu a i jeho dílo je spjato s obrazovou poetikou ruské malířské školy. Maloval obrazy s tematikou života kozáků, koní, lesní zvěře, lovu, lidových obyčejů nebo rybářů, ale i obrazy s historickou tematikou a krajiny. Jeho díla mají výrazný narativní charakter a dramatický expresivní náboj, který svědčí o jeho odklonu od strnulého akademického konzervativismu, který rozdělil petrohradské akademiky do dvou rozdílných skupin na peredvižníky a zaryté konzervatisty. V 90. letech byly jeho kozácké obrazy reprodukovány v ruských a evropských časopisech, přesně podle dobového úzu tehdejšího peredvížníckého malířského názoru, který se snažil prezentovat ruské umění nejširší veřejnosti. Právě tímto silně národním snažením se Stoiloff zařadil po bok svých vrstevníků, kteří chtěli zachytit život nejprostšího ruského člověka s jeho radostmi i starostmi. Jeho zvýšený cit pro realismus dodává jeho obrazům ohromující divadelní efekt, o čemž svědčí třeba nesmírně působivý obraz Převoz zlata na Sibiři, kde zachycuje jezdce a náklad na nebezpečné ledové krustě zamrzlé řeky v prostředí mrazivých zimních měsíců nebo závody koňských spřežení. Po revoluci v r. 1917 se díky emigrantské vlně dostala jeho četná díla z Ruska, díky čemuž jsou dnes rozptýlena do různých koutů světa. Svá díla signoval několika způsoby: A. Baumgartner-Stoiloff, Stoilof, Constantin Stoiloff nebo C. Stoiloff. V současnosti platí za vyhledávaného malíře na aukčním trhu v řadě zemí.

  • dosažená cena: 35 000 CZK