ŠTURSA Jan: DAR NEBES A ZEMĚ

  Patinovaný bronz, 101 cm, mramorový sokl, značeno na plintě ŠTURSA.  Pozdější odlitek.  Vystaveno:
  • Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013.

  • Cesta ke svobodě, Společnost-Válka-Umění 1914 - 1918, galerie pojišťovny Kooperativa, Praha, 2014.  Publikováno:
  • Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, Praha, 2013, s. 210/211.

  • Cesty ke svobodě, Společnost-Válka-Umění 1914 - 1918, S.V.U. Mánes a Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna insurance group, Praha, str. 251.  Autorem nabízené plastiky není nikdo jiný než Jan Štursa, velký český sochař, jehož dílo mělo vždy velký přesah i mimo české území. Socha Dar nebes a země je považována za ukázku autorova nového směřování klasicismu v moderním českém sochařství. V kontextu autorovy tvorby se dílo vymyká svou lyričností podání aktu. Ve srovnání s časnější tvorbou zde můžeme pozorovat větší důraz na odhmotnění a odlehčení formy a obsah je zde divákovi zahalen do samotné pocitové složky. Štursa vycházel zprvu z melancholických nálad symbolismu a secese. Pod vlivem Bourdellovým se však propracoval k osobitému pojetí sochařské monumentality a jednoduchosti stavby. Sochařova díla dostávají tvar samotného kánonu, archetypu zobrazeného námětu. Charakteristickým rysem sochařovy tvorby je jedinečný efekt smyslovosti a lyričnost, která sochaře na straně jedné přiváděla k prostým námětům a lapidárním řešením a na straně druhé k jedinečnému účinku na diváka. Jan Štursa neopustil svá základní východiska zralé tvorby, nechal je ještě silněji promluvit do tvarosloví zachyceného a taktéž nechal více otevřené možnosti duchovního pojetí smyslového tvaru v přímém kontaktu s viděnou realitou. Dar nebes a země je výtečnou ukázkou autorovy tvorby, což potvrzuje výběr díla a jeho slavnostní odhalení v Moderní galerii roku 1925.


  • vyvolávací cena: 330 000 CZK