081 | RANĚNÝ

    ŠTURSA Jan (1880 - 1925)

    Patinovaný bronz, 29,5 cm, značeno na podstavci ŠTURSA.
    Plastika Raněný dojme diváka i přes svou formální drobnost, jejíž emocionální obsah však daleko přesahuje formu samotnou. Ačkoliv by se na první pohled zdálo, že Raněný padá k zemi, je tomu stejně tak, jako i naopak. Převýšené tělo se silně zvýrazněným žebrovím vypínajícím se jako gotická socha Trpitele s pozvednutými pažemi, se sklání a brzy padne k zemi. Ale silný, jak fyzický, tak emocionální protipól k tomuto expresivnímu gestu tvoří konečny prstů chodidel, které se mocně vzpínají od země šroubovitě směrem vzhůru. Plastika tematizuje Štursovu osobní zkušenost utrpení, bezmoci a pádu člověka jako bytosti zapříčiněné běsněním první světové války. Obsahově tak můžeme plastiku zobecnit jako symbol pádu a současně opětovného a toliko vytouženého vzestupu směrem k smíru veškerenstva. Plastiku Raněného tak můžeme považovat za nejlepší důkaz hovořící o umělcově pronikavé citlivosti v přístupu k uměleckému tvoření, které je jedno z nejvybranějších své doby.

    • dosažená cena: 19 000 CZK