145 | POHLED NA TRAMVAJOVÉ LINKY V PRAZE III

    SUDEK Josef (1896 - 1976)

    Bromostříbrná fotografie, 23 x 17 cm, v paspartě, zezadu razítko „Foto Sudek, Praha III, Újezd 20“.
    Významný český fotograf, který začal fotografovat již v raném mládí a posléze se zapsal do historie české i světové fotografie 20. století. Sudkova tvorba se rozvíjela od piktorialismu k vnímání příznačnému pro modernu a u něj blízké nové věcnosti. V této etapě jeho tvorba reagovala na funkcionalismus a vytvářela osobitý typ fotografické reklamy, kterou realizoval převážně pro L. Sutnara a Družstevní práci. Těžištěm jeho tvorby je lyrické intimní zátiší zachycované velkým formátem negativu s kontaktním otiskem. Lyrizmus charakterizuje i jeho snímky přírody, ale i monumentální panoramatickou Prahu. Jeho práce se světlem má až symbolistní povahu. J. Sudek byl vyznamenán řadou významných fotografických ocenění a dodnes se jeho tvorba těší neutuchajícímu sběratelskému zájmu. V aukci nabízená fotografie z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století je zachycením městské krajiny Prahy. Konkrétně nám zde Sudek nabízí pohled z Pařížské ulice na Čechův most a za řekou tyčící se Letenskou pláň. Scéna je zleva lemována pod lešením skrytou budovou Právnické fakulty Karlovy univerzity a napravo si oko bystrého diváka jistě povšimne prázdné parcely, na jejímž místě jsou již dnešní obyvatelé zvyklí na budovu hotelu, který zde vznikal v sedmdesátých letech, tudíž zhruba o čtyřicet let později, než vznikla tato fotografie. Snímek se tak automaticky stává svědectvím své doby a zároveň líbivým důkazem o proměně pražského panoramatu.

    • zpět