039 | SALA TERRENA VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ

    SUDEK Josef (1896 - 1976)

    fotografie, 13,9 x 8,9 cm, v paspartě, datace – okolo 1967, zezadu přípis s určením.
    Hledíme pohledem objektivu bezpochyby jednoho z největších fotografů českých dějin a nejspíše jednoho z nejlepších fotografů středoevropského prostoru. Josef Sudek ve vybraném díle nabízí náhled na tzv. Salu terrenu ve Valdštejnské zahradě na Malé straně, export italské renesance, jež se posléze rozšířil v různých obměnách i v barokních časech. Tuto stavbu, otevřenou do prostoru zahrady, do místa pozemských rozkoší, fotograf zachytil přímo ze zákrytu zeleně, a tak se divák stává návštěvníkem těchto krás in situ. Josef Sudek přináší obraz, jak na zahradní stavbu, tak na kašnu vrcholící jednou ze soch Adriena de Vries. Forma budovy, jak ji dnes a v době vyvolání fotografie známe, je dílem dvojice barokních architektů Andrease Spezzi a Giovanni Battisty Pieroniho. Sudek tento vkusný pohled vytvořil tak, aby divák měl pocit, že je nezvaným hostem něčí zahrady a ukázané krásy jsou mu zapovězeny. Fotografie Sala terreny je intimního ražení, nejedná se o Sudkovy pohledy na živoucí město či na zeleň Petřínského vršku, jde zde o zachycení osobního prožitku z návštěvy tohoto pompézního místa, prožití historie, jež se s ním váže. Nabízená fotografie je krásným příkladem umělcovy práce s námětem zákoutí české metropole, jeho mistrného zachycení atmosféry, jeho nezaměnitelného přístupu.

    • zpět