146 | SV. VÍT V PRAZE

    SUDEK Josef (1896 - 1976)

    Bromostříbrná fotografie, 14 x 9 cm, v paspartě, datace – 1925 – 1930, zezadu přípis s určením.
    Významný český fotograf, který začal fotografovat již v raném mládí. Po první světové válce se začal seznamovat s principy moderní fotografie a přihlásil se na Státní grafickou školu, kam byl také v r. 1924 přijat do třídy prof. K. Nováka. V období dvacátých let fotografuje okolí Prahy. Zvláštní pozornosti se u Sudka dočkala rovněž dostavba metropolitní katedrály Sv. Víta, kterou Sudek pečlivě dokumentoval. Prostor chrámu fotografovi velice imponoval a během svého života se do něj často vracel. Poprvé jej navštívil mezi lety 1922-1924 během studia fotografie na Státní grafické škole v rámci školní exkurze. Později, kolem roku 1928 se do katedrály vrací sám, z osobního zájmu, pozornosti jeho hledáčku tentokrát neujdou především busty na triforiu, stavební zátiší a žánrové snímky pracujících dělníků. Ve třicátých letech vzniklo několik jednotlivých fotografií chrámu ve stylu konstruktivistické estetiky. Druhá etapa systematického fotografování Svatého Víta probíhala mezi lety 1938-1944, nejspíše z důvodu zakázky nakladatelství Melantrich. Dražená fotografie pravděpodobně pochází z první etapy Sudkova studia katedrály, z let dvacátých. Více než dokumentem stavebních prací je fotografova mistrná hra se světlem, kdy na snímku pozorujeme kontrasty mezi tmavými zákoutími stavební sutě a jasnými kužely světel v gotických obloucích katedrálních stěn. Je tak nasnadě otázka, zda Sudek svou kompozicí klade do popředí obdiv k historické stavbě, státnímu symbolu, či zda je ústředním motivem právě světlo, jež je bezesporu nedílným a často symbolickým elementem Sudkových fotografií.

    • dosažená cena: 50 000 CZK