122 | LETNÍ NOC (VELKÁ)

    ŠVABINSKÝ Max (1873 - 1962)

    Litografie na papíře, 525 x 465 cm, oříznutý list, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vpravo dole Švabinský.
    Páleníček L., Švabinská Z., Max Švabinský Grafické dílo, Národní galerie v Praze , 1976, str. 62, soupis č. 55.

    • dosažená cena: 19 000 CZK