• VENUŠE A KYTICE

077 | VENUŠE A KYTICE

ŠVABINSKÝ Max (1873 Kroměříž - 1962 Praha)

"Litografie na papíře, 16 x 12,5 cm, volný list, datace 1954, signováno vpravo dole MŠvabinský, v tisku značeno ŠM 54.
Publikováno:
Páleníček L., Švabinská Z., Max Švabinský Grafické dílo, Národní galerie v Praze , 1976, str.99, soupis č. 672.
Přední český malíř a grafik, studoval u M. Pirnera na AVU v Praze, později na své alma mater vedl grafickou speciálku a byl na ní jmenován profesorem. Jeho dílo se odvíjí od symbolismu a impresionismu, který poznamenává také jeho smyslový vztah k přírodě a ženské postavě. Byl dokonalý kreslíř a rytec s velkým smyslem pro detail. Jeho tvorbu charakterizuje zejména dobově příznačná kolorovaná perokresba Splynutí duší z roku 1896, kvintesence českého ""fin de siecle"", olej Chudý kraj z roku 1899, plně postihující atmosféru české secese, z jejíhož názoru vyšel, a návrhy na barevná okna katedrály sv. Víta v Praze. Byl vynikající kreslíř neobyčejné technické zručnosti. Za skutečně působivou dobu od roku 1897, kdy vznikl jeden z jeho prvních leptů, až do roku 1961, kdy své grafické dílo uzavřel litografií Amaryllis u moře, prošla jeho grafika mnoha tvůrčími obdobími. Proslul také jako tvůrce portrétní galerie ""českého slavína"", zahrnující klasiky české literatury, výtvarné umělce, vědce, ale i politiky. Zpodobnil však i osobnosti světové. Další oblastí jeho zájmu byla krajinářská kresba a grafika navazující na pozdní impresionismus osobitého luministního ladění.
Autor viz T 2/573, 2/781, TD 191, 224, V 4/393, 6/440, TB 32/330, B 10/23, NEČVU 2/848."

  • dosažená cena: 4 500 CZK