085 | DÍVKA V ZÁVOJI

  SYCHRA Vladimír (1903 - 1963)

  Olej na plátně, 85 x 50 cm, rámováno, datace 1938, signováno vpravo nahoře Sychra 38.
  Vystaveno:
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013.
  Publikováno:
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, Praha, 2013, s. 130/131
  Dílo podané do aukce má všechny znaky autorovy tvorby dané doby. Vladimír Sychra byl nejen jedním ze zakladatelů Spolku výtvarných umělců Mánes, ale podílel se i na mnohých divadelních výpravách a v neposlední řadě se například spolu s Janem Laudou podílel na výzdobě interiéru pražského Karolina. Pro tvorbu Vladimíra Sychry je typická prostorová i emotivní hloubka. Daný portrét dívky v bělostném závoji to jen potvrzuje. Na diváka hledí postava ženy v nedefinovatelném prostoru a též s nedefinovatelným výrazem ve tváři. Snad se dívka usmívá, snad stojí modelem či jen hledí do budoucích časů, které v době vymalování tohoto díla byly pro československý národ krušné. Autor výmalbu vykonstruoval za pomoci ponejvíce tmavých tónů, které následně kontrastují s alabastrovou pletí modelu. Postava krásky je zahalena tajemstvím a též trochou smutku civilistního ražení, který například toliko vidíme v pozdějších pracích Skupiny 42. Dílo bylo malířem výtečně vystavěno, jak po stránce vrstvení barevné pasty, tak po stránce atmosféry, která je velice jímavá a diváka chytá do svých osidel. Vladimír Sychra je bezesporu jedinečným autorem své generace a jeho tvorba je ukázkou jeho citu nejen pro formu, ale hlavně pro podání kýženého obsahu, jako je tomu ve výtečném díle Dívka v závoji.