• ALBUM LÉTÁNÍ (LET 2331, 2332, 2343, 2344, 2345)
  • ALBUM LÉTÁNÍ (LET 2331, 2332, 2343, 2344, 2345)
  • ALBUM LÉTÁNÍ (LET 2331, 2332, 2343, 2344, 2345)
  • ALBUM LÉTÁNÍ (LET 2331, 2332, 2343, 2344, 2345)

106 | ALBUM LÉTÁNÍ (LET 2331, 2332, 2343, 2344, 2345)

SÝKORA Zdeněk (1920 Louny - 2011 Louny)

Soubor 5 barevných serigrafií na papíře, 70 x 70 cm, rámováno, pod sklem, datace 2007, signováno Zdeněk Sýkora 2007 a Lenka Sýkorová, list č. 2 /40.
Publikováno:
SÝKOROVÁ, Lenka (ed.), VANČÁT, Jaroslav (úvodní studie): Zdeněk Sýkora – Grafika. Gallery, Praha 2008, str. 130 – 139, soupis grafik str. 159.
Významný český malíř, grafik, sochař a pedagog, který platí za výrazného představitele avantgardního umění a konstruktivismu a za průkopníka počítačového umění. Zdeněk Sýkora vystudoval obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování a absolvoval v roce 1947 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento obor se před válkou a rok po ní vyučoval na ČVUT (tzv. profesura kreslení), kam také hned po válce ZS nastoupil. Obor ale roku 1946 přešel na nově vzniklou Pedagogickou fakultu UK i s profesory (Boudou, Lidickým a dalšími). Zpočátku byl ve své tvorbě ovlivněn surrealismem, Skupinou 42 a kubismem. Celé jeho dílo je spjato s přírodními a krajinnými motivy. Od r. 1947 se v jeho tvorbě začal promítat impresionismus, ovlivněný Slavíčkem a Pruchou. Mezi jeho nejvýznamnější prvotní díla patří cyklus Zahrad (1958 - 1960). Od r. 1960 se jeho tvorba začíná ubírat směrem k abstrakci. Původně se věnoval krajinomalbě, posléze přešel k plošnějším, jednodušším a geometričtějším kompozicím a hledání barvy. Plochu obrazu transformoval do topologicky uspořádaného pole variovaných prvků a pro svou tvorbu začal používat od r. 1964 i počítače. Postupně v 70. letech začala jeho tvorba přecházet od rastrovaných obrazů k zobrazení velkých detailů a struktur prvků, s důrazem na obrysovou linii. Všechna jeho tvůrčí období jsou vázána na přírodní a společenský prvek. Pracoval v cyklech, realizoval řadu prací umístěných do architektury a zabývá se také bibliofiliemi. Vystavoval na řadě prestižních domácích a světových výstav a jeho díla jsou uložena v českých, evropských i světových sbírkách.
Autor viz Ch 15/303.

  • dosažená cena: 410 000 CZK