• BEZ NÁZVU II

100 | BEZ NÁZVU II

SÝKORA Zdeněk (1920 Louny - 2011 Louny)

Serigrafie na papíře, 21,5 x 21,5 cm, rámováno, pod sklem, list č. 19/100.
Konzultováno s Lenkou Sýkorovou.
Tyto dvě grafičky vznikly jako součást katalogu k výstavě Zdeněk Sýkora, Galerie Quadrat, Museum Josefa Alberse, Botttrop 1986. Vydavatelem je tedy Museum Josefa Alberse v německém Bottropu. Pro tento účel jsme vytvořili speciální partituru (nejsou tedy vytištěny podle nějakého obrazu fotografickou cestou, ale na základě originální přípravné kresby). Byly vytištěny v technice serigrafie. Grafičky byly vlepeny do katalogů (nečíslované, nepodepsané). 100 ks v muzeu vytiskli separátně, ty byly autorem očíslovány a podepsány.
Významný český malíř, grafik, sochař a pedagog, který platí za výrazného představitele avantgardního umění a konstruktivismu a za průkopníka počítačového umění. Zdeněk Sýkora vystudoval obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování a absolvoval v roce 1947 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento obor se před válkou a rok po ní vyučoval na ČVUT (tzv. profesura kreslení), kam také hned po válce ZS nastoupil. Obor ale roku 1946 přešel na nově vzniklou Pedagogickou fakultu UK i s profesory (Boudou, Lidickým a dalšími). Zpočátku byl ve své tvorbě ovlivněn surrealismem, Skupinou 42 a kubismem. Celé jeho dílo je spjato s přírodními a krajinnými motivy. Od r. 1947 se v jeho tvorbě začal promítat impresionismus, ovlivněný Slavíčkem a Pruchou. Mezi jeho nejvýznamnější prvotní díla patří cyklus Zahrad (1958 - 1960). Od r. 1960 se jeho tvorba začíná ubírat směrem k abstrakci. Původně se věnoval krajinomalbě, posléze přešel k plošnějším, jednodušším a geometričtějším kompozicím a hledání barvy. Plochu obrazu transformoval do topologicky uspořádaného pole variovaných prvků a pro svou tvorbu začal používat od r. 1964 i počítače. Postupně v 70. letech začala jeho tvorba přecházet od rastrovaných obrazů k zobrazení velkých detailů a struktur prvků, s důrazem na obrysovou linii. Všechna jeho tvůrčí období jsou vázána na přírodní a společenský prvek. Pracoval v cyklech, realizoval řadu prací umístěných do architektury a zabývá se také bibliofiliemi. Vystavoval na řadě prestižních domácích a světových výstav a jeho díla jsou uložena v českých, evropských i světových sbírkách.
Autor viz Ch 15/303.

  • dosažená cena: 14 000 CZK