• MLADÝ ŘÍMAN

082 | MLADÝ ŘÍMAN

THIELE František (1868 Frýdlant - 1945 Praha)

Olej na plátně, 60,5 x 48 cm, rámováno, signováno vpravo dole F. Thiele ROM.
Významný český malíř a profesor na akademii v Praze. Studoval na pražské UMPRUM a poté na vídeňské akademii v ateliéru u profesora Griepenkerla. V roce 1892 získal Římskou cenu. Devadesátá léta a přelom století trávil ve Vídni. Po návratu do Čech se stal mimořádným profesorem a posléze řádným profesorem pražské akademie. Významné pocty se mu dostalo za jeho malířské mistrovství v podobě udělení Rakouské a Lichtenštejnské medaile ve Vídni. Ocenění získal také na světové výstavě v St. Louis v roce 1904. Maloval krajiny, portréty a monumentální malby. Věnoval se i plastice. Podnikl cesty do Německa, Itálie, Dánska, Holandska, Ruska, Řecka, Francie či Tunisu. Vystavoval v Berlíně, Drážďanech, Hamburku, Petrohradu nebo Římě. Soubornou výstavu měl v Praze v roce 1934. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách.
Autor viz T 2/588, TB 33/24, NEČVU 2/856.

  • zpět