• SEDLÁK S LAJTOU

011 | SEDLÁK S LAJTOU

THUMA Karel Maria (1870 Brno - 1925 Lednice)

Olej na plátně, 56,5 x 100 cm, rámováno, datováno 1903, signováno vlevo dole C. M. THUMA.03.
Malíř, krajinář a grafik. Po studiích na mnichovské Akademii (1889–1892) cestoval po Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii a Anglii. Od r. 1899 působil jako profesor kreslení na lichtenštejnské Vyšší ovocnicko - zahradnické škole v Lednici, kde se i usadil. Začínal jako portrétista a autor figurální malby, pak se staly středobodem jeho zájmu krajiny, kde dosáhl značných úspěchů. Jeho tvorba se nesla v secesním duchu, jsou v ní znát také impresionistické tendence. Další významnou kapitolou Thumovy tvorby jsou grafiky, kde zachycoval zejména jihomoravskou krajinu a tamější flóru. Vystavoval ve Vídni, Drážďanech, Brně a Ostravě.
Autor viz TB 33/112.

  • dosažená cena: 140 000 CZK