• ODPOUTANÁ

101 | ODPOUTANÁ

TIKAL Václav (1906 Ptetín u Přeštic - 1965 Praha)

Tuš na papíře, 30 x 18,5 cm, rámováno v paspartě, pod sklem, datováno 1945, signováno vpravo dole V Tikal.
Publikováno:
Jiří Vytloukal, Václav Tikal, Praha 2007, str. 105, č. kat. 70 (v monografii uveden chybný rozměr),
Český malíř, keramik a designér, který studoval u Prof. J. Obrovského a V. Nechleby na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho dílo charakterizují surrealistické a veristické malby, ve svých námětech se zaměřoval na snové příběhy a portréty. V raných dílech se inspiroval tvorbou S. Dalího a G. De Chirica, ale také H. Rousseauem, na kterém ho upoutala naivní věcnost. Ve 40. letech zpodobňoval obrazy plné krutosti a zoufalství, které patří mezi nejsilnější protiválečná díla. Ve fantaskních krajinách, bažinatých pralesech nebo jedovatých vadnoucích rostlinách zachycoval vlivy divoké přírody a válečné vzpomínky, které ho silně ovlivňovaly. V další tvorbě maloval matematické modely a stereoskopické tělesa, která odrážela jeho postoj k moderní technice. Uspěl také na poli keramiky a porcelánu, kdy formoval ceněné jídelní soupravy. Jeho díla jsou zastoupena v prestižních veřejných i soukromých kolekcích.
Autor viz T 2/592, TD 196, B 10/183, NEČVU 2/859.

  • zpět