• VESMÍRNÁ LOĎ

366 | VESMÍRNÁ LOĎ

TIKAL Václav (1906 Ptetín u Přeštic - 1965 Praha)

Kvaš na papíře, 22 x 35 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vlevo nahoře Tikal.
Významný český malíř, keramik a designér, který studoval u Prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze. Jeho dílo charakterizují surrealistické a veristické malby. Ve svých námětech se zaměřoval na snové příběhy a portréty. V raných dílech se inspiroval tvorbou S. Dalího a G. De Chirica, ale také H. Rousseauem, na kterém ho upoutala naivní věcnost. V roce 1936 se stal členem umělecké skupiny Ra společně s J. Istlerem, L. Kunderou, Z. Lorencem a M. Miškovskou), později se angažoval také v hnutí Phases a UDS. Ve 40. letech zpodobňoval obrazy plné krutosti a zoufalství, které patří mezi nejsilnější protiválečná díla. Ve fantaskních krajinách, bažinatých pralesech nebo jedovatých vadnoucích rostlinách zachycoval vlivy divoké přírody a válečné vzpomínky, které ho silně ovlivňovaly. V další tvorbě maloval matematické modely a stereoskopická tělesa, která odrážela jeho postoj k moderní technice. Mezi lety 1951 - 56 se malířsky odmlčel, jedním z důvodů bylo i úmrtí blízkého přítele K. Teigeho a začal se realizovat na poli keramiky a porcelánu, kdy formoval ceněné jídelní soupravy. Jeho díla jsou zastoupena v prestižních veřejných i soukromých kolekcích u nás i v zahraničí.
Autor viz T 2/592, TD 196, B 10/183, NEČVU 2/859.

  • dosažená cena: 34 000 CZK