• LA TERRE PROMISE

132 | LA TERRE PROMISE

TOBIASSE Théo (1927 Jaffa - 2012 Cagne sur Mer)

Olej na plátně, 60 x 60 cm, rámováno, signováno vpravo nahoře Tobiasse a opatřeno přípisem s určením.
Vystaveno:
Helsingborgs Ram - & Konsthandel AB, Švédsko, 1999.
Francouzko-litevský expresionistický malíř, grafik a výtvarný multitalent židovského původu, se narodil do umělecké rodiny v Palestině litevským rodičům, ale již v raném dětství přesídlili do Paříže. Za druhé světové války se skrývali v pařížském krytu v neustálé obavě z odhalení. Citlivý mladík hledal únik v literatuře a svých kresbách. Po skončení války si mohl ze svých četných výtvorů sestavit své první umělecké portfolio. Své dílo věnoval vlastním životním prožitkům a klíčovým okamžikům - příjezdy vlaků do Paříže za úsvitu, parníky s kolesy v Litvě, biblické, ale i erotické fantazie, témata exilu a vyhnanství aj. Věřil, že díky svým zkušenostem dosáhl dokonalé spokojenosti a harmonie, což je viditelné zvláště v barevnosti a struktuře jeho obrazů. V padesátých letech se přestěhoval do Nice, kde pokračoval ve své umělecké dráze a během své první tamější výstavy v Palais de la Méditerrané zažil velký úspěch, když byl vyznamenán první cenou. Podnikl řadu studijních cest, což se zvláště podepsalo na jeho schopnostech zachytit specifické oblohy míst, které ho ovlivňovaly nejvíce - Florencie a Jeruzaléma. V osmdesátých letech podnikl cestu do Ameriky, kde měl kromě velkého úspěchu v USA, také možnost poznat aztécké umění v Mexiku v oblasti Yukatánu. Začal ho fascinovat New York, kde si našel místo, ve kterém mohl každý rok malovat několik měsíců. Právě díky tomu se stal významným světovým malířem s četnými výstavami po celém světě. Spolupracoval rovněž s divadlem jako kostýmní výtvarník. Pracoval s keramikou a objevil i kouzlo bronzových soch. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách.

  • dosažená cena: 590 000 CZK